Slide background

جستجو و ثبت دامنه


دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.

درباره خدمات ثبت دامنه و میزبانی وب هاست ایران بیشتر بدانید.

مشاهده تخفیف های هاست ایران

  مدت زمان ثبت دامنه ( ریال ) تمدید دامنه ( ریال ) انتقال دامنه ( ریال ) نشان تجاری ملاحظات
.com 1 سال 1,980,000 1,980,000 1,980,000 توضیحات
.net 1 سال 2,420,000 2,420,000 2,420,000 توضیحات
.org 1 سال 2,420,000 2,420,000 2,420,000 توضیحات
.info 1 سال 2,860,000
1,100,000
2,860,000 2,860,000 توضیحات
.biz 1 سال 3,080,000 3,080,000 3,080,000 توضیحات
.us 1 سال 1,980,000 1,980,000 1,980,000 توضیحات
.name 1 سال 1,980,000 1,980,000 1,980,000 توضیحات
.ws 1 سال 4,840,000
1,760,000
4,840,000 4,840,000 توضیحات
.ir 1 سال 120,000 120,000 120,000 توضیحات
.bz 1 سال 4,180,000 4,180,000 4,180,000 توضیحات
.tv 1 سال 6,160,000 6,160,000 6,160,000 توضیحات
.cc 1 سال 2,200,000 2,200,000 2,200,000 توضیحات
.co 1 سال 5,500,000
2,200,000
5,500,000 5,500,000 توضیحات
.in 1 سال 2,200,000 2,200,000 2,200,000 توضیحات
.asia 1 سال 2,860,000
1,100,000
2,860,000 2,860,000 توضیحات
.sch.ir 1 سال 120,000 120,000 120,000 توضیحات
.co.ir 1 سال 120,000 120,000 120,000 توضیحات
.mobi 1 سال 3,740,000
1,320,000
3,740,000 3,740,000 توضیحات
.org.ir 1 سال 120,000 120,000 120,000 توضیحات
.company 1 سال 3,500,000 3,500,000 3,500,000 توضیحات
.center 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.zone 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.ac.ir 1 سال 120,000 120,000 120,000 توضیحات
.gallery 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.media 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.glass 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000 توضیحات
.me 1 سال 4,000,000
1,500,000
4,000,000 4,000,000 توضیحات
.io 1 سال 8,360,000 8,360,000 8,360,000 توضیحات
.group 1 سال 2,420,000 2,420,000 2,420,000 توضیحات
.app 1 سال 3,520,000 3,520,000 3,520,000 توضیحات
.network 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.support 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.blog 1 سال 5,720,000
1,320,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.club 1 سال 3,080,000 3,080,000 3,080,000 توضیحات
.team 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.shop 1 سال 6,380,000
1,760,000
6,380,000 6,380,000 توضیحات
.site 1 سال 5,720,000
1,760,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.academy 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.tel 1 سال 2,640,000 2,640,000 2,640,000 توضیحات
.agency 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.mba 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.art 1 سال 2,640,000 2,640,000 2,640,000 توضیحات
.studio 1 سال 4,400,000 4,400,000 4,400,000 توضیحات
.trade 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.ru 1 سال 3,500,000 3,500,000 3,500,000 توضیحات
.ae 1 سال 8,800,000 8,800,000 8,800,000 توضیحات
.ch 1 سال 2,640,000 2,640,000 2,640,000 توضیحات
.pro 1 سال 3,300,000 3,300,000 3,300,000 توضیحات
.vc 1 سال 5,984,000 5,984,000 5,984,000 توضیحات
.de 1 سال 1,500,000 1,500,000 1,500,000 توضیحات
.market 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.dev 1 سال 3,080,000 3,080,000 3,080,000 توضیحات
.tw 1 سال 5,720,000 5,720,000 5,720,000 توضیحات
.accountants 1 سال 18,700,000 18,700,000 18,700,000 توضیحات
.productions 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.properties 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.racing 1 سال 5,720,000
1,540,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.rentals 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.flights 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000 توضیحات
.review 1 سال 5,720,000
1,540,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.foundation 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.fund 1 سال 9,680,000 9,680,000 9,680,000 توضیحات
.gold 1 سال 18,700,000 18,700,000 18,700,000 توضیحات
.run 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.science 1 سال 5,720,000
1,540,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.services 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.host 1 سال 180,400,000 180,400,000 180,400,000 توضیحات
.shoes 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000 توضیحات
.bike 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.house 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.blackfriday 1 سال 26,180,000 26,180,000 26,180,000 توضیحات
.institute 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.capital 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000 توضیحات
.show 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.international 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.care 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.solutions 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.land 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.style 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.chat 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.life 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.loan 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.christmas 1 سال 8,360,000 8,360,000 8,360,000 توضیحات
.ltd 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.city 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.codes 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000 توضیحات
.systems 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.coffee 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.computer 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.technology 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.men 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.cool 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.tips 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.digital 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.today 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.directory 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.tools 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.email 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.energy 1 سال 18,700,000 18,700,000 18,700,000 توضیحات
.top 1 سال 4,400,000 4,400,000 4,400,000 توضیحات
.estate 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.exchange 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.expert 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000 توضیحات
.webcam 1 سال 5,720,000
1,540,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.express 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.party 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.farm 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.fitness 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.pet 1 سال 3,300,000 3,300,000 3,300,000 توضیحات
.cloud 1 سال 3,610,000 3,610,000 3,610,000 توضیحات
.photo 1 سال 5,720,000
2,200,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.wiki 1 سال 5,720,000
2,640,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.photos 1 سال 3,960,000 3,960,000 3,960,000 توضیحات
.win 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.pics 1 سال 5,720,000
2,200,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.plus 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.works 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.world 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.online 1 سال 7,040,000
2,640,000
7,040,000 7,040,000 توضیحات
.organic 1 سال 13,860,000
2,420,000
13,860,000 13,860,000 توضیحات
.ski 1 سال 8,800,000
2,420,000
8,800,000 8,800,000 توضیحات
.website 1 سال 4,400,000
1,540,000
4,400,000 4,400,000 توضیحات
.baby 1 سال 13,860,000
3,740,000
13,860,000 13,860,000 توضیحات
.design 1 سال 9,240,000
2,640,000
9,240,000 9,240,000 توضیحات
.cafe 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.travel 1 سال 20,900,000 20,900,000 20,900,000 توضیحات
.accountant 1 سال 5,720,000
2,640,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.download 1 سال 5,720,000
880,000
5,720,000 5,720,000 توضیحات
.one 1 سال 1,980,000 1,980,000 1,980,000 توضیحات
.tours 1 سال 9,900,000 9,900,000 9,900,000 توضیحات
.aero 1 سال 13,200,000 13,200,000 13,200,000 توضیحات
.vip 1 سال 3,100,000 3,100,000 3,100,000 توضیحات
.pub 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.sh 1 سال 7,700,000 7,700,000 7,700,000 توضیحات
.marketing 1 سال 5,940,000
1,540,000
5,940,000 5,940,000 توضیحات
.shopping 1 سال 5,940,000 5,940,000 5,940,000 توضیحات
.store 1 سال 13,200,000
2,640,000
13,200,000 13,200,000 توضیحات
.ai 2 سال 27,500,000 27,500,000 27,500,000 توضیحات...